Skip to main content

Verschillende soorten fundering vergeleken

Als u overweegt om een uitbouw, aanbouw of bijgebouw te (laten) maken, zult u moeten nadenken over de fundering. Heeft u een architect in de arm genomen, dan zal hij u hierover adviseren. Maar u vergelijkt natuurlijk ook zelf de fundering.
Dit artikel helpt u met een duidelijk overzicht van alle soorten funderingstechnieken.

Welke fundering heb ik nodig?

Om een goede start te maken met bouwen, is een fundering noodzakelijk. Maar waar kiest u voor? De meeste mensen komen voor een stevige, betrouwbare fundering uit op beton. Verreweg de meeste bouwprojecten in Nederland worden nog gerealiseerd met een betonnen fundering.

Wat is fundering op staal?

Goed om te benoemen is dat het in sommige gevallen en met sommige ondergronden niet nodig is om diep de grond in te gaan. Dat heet dan fundering op staal. Dit type fundering heeft niets te maken met staal, maar betekent feitelijk ‘vlak, direct op de ondergrond’. Het wordt ook wel een rechtstreekse fundering genoemd. Wat dit type fundering snel en voordelig maakt, is dat deze maar een heel klein stukje de grond in gaat. Er wordt een laagje beton gestort over het oppervlak waar gebouwd moet worden. Deze methode is helaas lang niet altijd geschikt. Het kan sowieso niet als u wilt bouwen op veengrond of klei. Wel is dit een optie bij zandgrond, maar zelfs dan nog is het geen echt goede basis, dus laat u in dat geval goed voorlichten. Fundering op staal is alleen geschikt voor kleinere gebouwen of voor bijvoorbeeld een terras.

Strokenfundering

Een fundering voor aanbouw kan op zandgrond ook gemaakt worden met strokenbeton, dat is gewapend beton. Dit is sterker dan ongewapend beton en ook iets duurder. U krijgt hierbij wel veel minder snel werking, verzakkingen of andere problemen.

Puttenfundering

Ligt de draagkrachtige grondlaag iets dieper dan bij zandgrond, dan is fundering op putten soms nog een mogelijkheid. De draagkrachtige laag moet daarvoor tussen de vier en acht meter diep liggen, anders lukt het niet. Er worden twee pijlers gemaakt van beton. Deze bestaan uit losse betonnen ringen die een voor een in de grond wegzakken door de grond binnenin weg te graven. Boven op de twee pijlers komt de funderingsbalk te liggen. Het voordeel hiervan is dat er niet geheid hoeft te worden, maar het lukt helaas niet altijd even goed.

Funderen op palen

Hebt u de pech dat u in een gebied woont waar de draagkrachtige grondlaag echt diep ligt, dan is een stuk gegoten beton helaas in bijna geen enkel geval een optie. Dit geldt voor een vrij groot deel van Nederland. U zult dan moeten funderen op palen. Meestal gaat dit om gladde betonnen palen die heel diep in de grond geheid worden. Een stevige en goede optie, maar wel heel duur.

Zwevende bodemplaat

Een andere mogelijkheid om een fundering te maken bij een ondergrond die onvoldoende stevigheid biedt is een zwevende bodemplaat, ook wel fundatieplaat. Deze is alleen geschikt voor op zichzelf staande bijgebouwen zoals een schuur, want de fundatieplaat zorgt ervoor dat het niet erg is als de grond werkt. Het gebouw dat erop staat, beweegt gewoon mee. Een zwevende vloerplaat is net als de andere opties gemaakt van beton.

Houten palen

Dan nog even dit. Er zijn in Nederland veel woningen met een fundering op houten palen. Dit was tot voor 1960 à 1970 heel gewoon. Daarna ontwikkelde de funderingstechniek zich en werden houten palen uitgefaseerd. Tegenwoordig is een fundering op houten palen heel ongebruikelijk, en wordt het alleen nog gedaan in combinatie met beton.

Op wat voor grond woon ik?

De meeste mensen weten wel ongeveer op wat voor grond ze wonen. Polder is bijvoorbeeld nooit zandgrond, dat spreekt voor zich. Maar er zijn gebieden waarin het niet zo duidelijk is. De funderingsviewer van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) geeft op basis van uw postcode informatie over de grondsoort van uw kavel. Deze site is oorspronkelijk bedoeld voor het opsporen van mogelijke problemen, zoals er bijvoorbeeld in Rotterdam helaas veel zijn met oude panden met een verkeerde fundering. Het is echter ook erg handig voor een snelle grondsoortcheck zodat u weet hoe uw fundering te maken!

Wat kost fundering?

Het is jammer genoeg bijna onmogelijk te zeggen wat het zal kosten om een fundering voor uitbouw, garage, serre of ander bijgebouw te maken. Dit hangt af van enorm veel factoren. Ten eerste van de grootte van de fundering, maar vooral van de bodem waarop de fundering moet komen. Dit maakt zoveel verschil dat de enige manier om erachter te komen wat u zult betalen, is om een constructeur te vragen hiervoor een offerte op te stellen. Let er wel op dat u een constructeur kiest die werkt met het type fundering van uw voorkeur. Naast alle hierboven genoemde mogelijkheden is er nog een andere, nieuwe funderingswijze die het overwegen waard is.

Een andere optie

Hebt u al eens gedacht aan grondschroeven? Misschien niet, omdat u er net als veel mensen nog nooit van hebt gehoord. Grondschroeven doen hetzelfde als betonpalen, alleen doen ze het veel kostenefficiënter: ze gaan diep de grond in, wat voor grond het ook is, en fungeren als basis waar draaglijnen, palen of buizen aan bevestigd kunnen worden. Ze zijn minstens net zo stevig en zijn ontzettend snel te plaatsen.

Voor alle soorten aanbouw

Grondschroeven kunt u gebruiken voor elke aanbouw, uitbouw of bijgebouw dat u wilt realiseren. Het aantal grondschroeven verschilt per project en ook de diepte kan variëren, wat weer te maken heeft met de grondsoort. Deze nieuwe manier van fundering is ook perfect als u niet zoveel ruimte hebt om te werken: de omgeving van de schroeven blijft intact en er komen geen enorme machines aan te pas.

Voordeliger dan beton

Omdat grondschroeven in vergelijking met beton bijzonder snel en makkelijk te plaatsen zijn, is dit een stuk goedkoper. Bovendien scheelt het veel tijd. Met grondschroeven kunt u na het plaatsen gelijk beginnen met bouwen. Doordat grondschroeven zo toegankelijk zijn, is het erg interessant; zelfs als u op zandgrond woont. Waarom voor beton kiezen als het ook makkelijk kan?